Youtube-not working

Annonsering utan etik & precision?

Att Youtube blivit lika reklamintensivt som vanlig kommersiell tv är inte mer än rätt. There´s no such thing as a free meal. Och att annonsörer fortfarande inte anpassar filmformatet och sin storytelling efter det faktum att de flesta tittare har “skip this ad in 3 seconds” som sitt första delmål är deras spillda mjölk.

Att Youtube däremot inte verkar ha något system – eller i alla fall inget som fungerar speciellt bra -för vilka annonser som visas för vem känns förvånande.

En konkret problematik som följer av detta är att våldsintensiv reklam inte sällan visas som intro till innehåll som är uppenbart inriktat mot våra små samhällsmedborgare. Där det  generellt sett är tämligen hårt reglerat via både branschetik och sändningstillstånd vilken reklam som får visas när i traditionell tv så verkar det fortfarande råda ett oreglerat förhållningssätt hos värdens största broadcaster.

Essensen av YouTubes framgång är att inte reglera/styra innehållet. Det är du och jag (och Disney) som står för det. Det blir vad det blir. Bra så.  Men jag köper inte att samma “free spirit” ska tillämpas på YouTubes kommersiella skikt. Där borde det vara ordning och reda. För annonsörernas skull. Och för barnens skull.