Framtidens Microsoft

Med öppenhet och fokus på produktivitet och användbarhet jobbar Microsoft för att bli det självklara valet när det kommer till val av digital arbetsmiljö. Man pratar mycket om Det Nya Arbetslivet(DNA) som grundar sig på ett White paper Bill Gates skrev redan 2005. Det handlar om att tekniken inte bara möjliggör helt nya arbetssätt utan det har förändrat hela vår livsstil där vi med hjälp av tekniken kan arbeta oavsett tid, rum och plats.
chalk

Många företag har ställt om, eller är på väg att ställa om till aktivitetsbaserade arbetsplatser med olika miljöer utefter aktuell arbetsuppgift och behov. Idag jobbar vi även ofta i miljöer utanför det traditionella kontoret. Genom att vi förflyttar begreppet arbetsplats från en fast fysisk plats till att det är hur vi samarbetar med kollegor och kunder ställs nya krav på flexibilitet, tillgänglighet och användbarhet. Med sin lansering av ”Office 365”  har Microsoft skapat en kostnadseffektiv plattform  att använda för e-post, dokumenthantering och samarbete.
Läs mer om Det Nya Arbetslivet här

När Microsoft  idag släpper mjukvara gör man det på flera plattformar för att alla ska kunna nyttja den. Tidigare var man mer stängd att använda Microsofts egen plattform för att kunna nyttja deras produkter. Exempel på det nyare tänket är att man släppt Office paketet på Mac.  En annan tydlig trend är att man jobbar mycket med öppen mjukvara. Att .Net ramverket skulle bli Open source var det nog inte någon som trodde för några år sedan!

Är du nyfiken på och intresserad av hur vi  och våra kollegor kan hjälpa dig och dina medarbetare så hör gärna av dig!