Gamificationbloggen #2 – Hur vi jobbar med gamification

Gamification måste vara underbyggd av en tydlig strategi och en långsiktig tanke för att vara effektiv och göra nytta över tid. Men i takt med att konceptet blir alltmer populärt är det många som missar det grundläggande och behandlar gamification som en kul grej vid sidan om.

Gamification har blivit ett modeord. Det dyker upp i media och på konferenser, men väldigt ofta blandas riktig gamification ihop med det som vi på Ninetech kallar ”badgeification”. Alltså när någon lägger till en förloppsindikator, ”badges”, pins eller en topplista. Ofta kan det leda till en liten boost, men det finns inte någon långsiktig tanke som linjerar med de mål som organisationen har.

När vi jobbar med gamification tittar vi på produkten eller tjänsten i fråga, organisationens mål och hur de ska öka sitt värde.  Sen tittar vi på vilket beteende vi vill uppmuntra hos de vi vänder oss till. Gamifieringen måste vara en del i verksamhetens helhet och inte bara något kul vid sidan om.

Det finns många frågor som måste kunna besvaras för att något ska gå att gamifiera. I vår modell har vi fem frågor som vi alltid ställer i början på ett projekt.

 1. Vilka mål och målgrupper har vi?
  Det måste alltid finnas en koppling mot de mål som verksamheten har. Om vi vill gamifiera ett intranät måste vi börja med att fråga vad organisationen har för mål med intranätet och hur vi kan mäta att målen uppfyllts. Målen måste också kopplas till en tänkt målgrupp. Vilka är det vi gamifierar för?
 2. Finns det mätvärden som gör att vi kan gamifiera?
  Helst vill vi att mätvärdena vi ska använda kommer från ett system som ligger så nära användarna och den företeelse som ska gamifieras som möjligt. Om vi gamifierar en säljtävling kommer mätvärdena från t ex CRM och ordersystemet. Om det gäller något fysiskt, t ex gamifiering av en en skidanläggning, kommer mätvärdena från liftpassersystemet. Om det inte finns något system knutet till det vi vill gamifiera, så måste vi bygga en lösning som gör det möjligt att börja mäta.
 3. Täcker vi in de fem spelartyperna?
  Här tittar vi på vad vi kan göra med de olika mätvärdena. Kan vi engagera de fem olika spelartyperna? Har de möjlighet att göra saker i grupp? Vi försöker alltid hitta aspekter som attraherar de olika spelartyperna. Ibland går inte det, men då måste vi vara medvetna om det aktiva valet att inte ha med en viss spelartyp – det får inte ”råka bli så” bara.
 4. Onboarding
  För att något ska uppfattas som intressant och motiverande gäller det att du får en bra start – att du är ”on board”. Alla nya spelare i en gamifiering ska ha lätt att lyckas – det ska hända mycket och vara lätt att ta sig vidare. Efterhand höjs svårighetsgraden för att spelaren ska känna sig utmanad och motiverad. Under inventeringen tittar vi på hur vi kan hantera en onboarding och hur gamifieringen sen ska utvecklas efterhand.
 5. Aktivitetsloopar på lång och kort sikt
  Vi tittar på hur vi engagerar och motiverar en person på kort och längre sikt – vilken feedback behöver spelaren hur ska feedbacken uppmuntra till att spela vidare? Lite beroende på vad vi gamifierar så kan tiderna för de olika flödena variera. Men de korta looparna ger direkt återkoppling på att en spelare uppnåt något och de längre looparna berör hur vi får en person att tycka att något är kul på lång sikt. Och en gamifiering måste utvecklas och växa med deltagarna över tid.

Vår arbetsmodell

De fem stegen i bilden nedan är grunden i den arbetsmodell vi på Ninetech använder oss av i gamifieringsprojekt Det är också i den inledande fasen – inventeringen – som vi utreder de fem frågorna ovan.

Gamification-arbetsmodell

Inventeringen står som garant för att det finns möjlighet att göra något bra. Här är det viktigt att så många som möjligt är med och att information och data finns tillgänglig. På så sätt lägger vi grunden för att skapa en sann gamifiering och inte bara en topplista och några pins.

I definitionsfasen går vi djupare och börjar med speldesign och visuell design. Om det är en svår implementation rent tekniskt sett, gör vi här en teknisk provtryckning.

Därefter blir det mer likt ett traditionellt digitalt projekt med lösningsförslag, produktion, lansering och förädling.

I nästa del av gamificationbloggen får du veta mer om hur vi gamifierar något som folk redan tycker är kul.


Den här bloggposten är en del av en serie:

 1. Motivera och engagera med gamification – introduktion
 2. Hur vi jobbar med gamification
 3. Gamifiera något som är kul
 4. Gamifiera något som är tråkigt
 5. Gamification och lojalitetsprogram