Göteborg 2014

Några fördelar med SharePoint Online

Många går idag online med sin mejl och börjar då använda O365. Med på köpet får man då lite fler godsaker man kan ha nytta av. En av de godsakerna är SharePoint. Några fördelar med att använda SharePoint Online är :

  • Det är enkelt att dela dokument för samarbete, internt som externt. Man kan tom arbeta samtidigt i ett och samma dokument, en funktion som ytterligare förstärks i Office 2016.
  • Man har tillgång till Officepaketet online även om det inte finns installerat på min enhet. Genom att välja att editera i webbläsarläget har man möjlighet att använda mycket av den funktionalitet Officepaketet erbjuder.
  • SharePoint Online är en molnbaserad tjänst vilket är användarvänligt och flexibelt vad gäller åtkomst. Man har åtkomst under dygnets alla 24 timmar  och kan logga på och jobba med sitt innehåll från flera olika enheter.
  • Man kan arbeta Offline på ett smidigt sätt. Genom att synka dokument till sin enhet kan man arbeta Offline t ex på en flygtur, nästa gång man går Online igen laddas gjorda ändringar upp per automatik.
  • I SharePoint är det också säkert att dela information både externt och internt. Genom användarrättigheter kan man själv bestämma vem som får se eller redigera dokument. Med versionshantering kan dessutom kan alla medarbetare redigera dokument utan att man behöver vara orolig att information försvinner. Man kan ändra vilken version som visas, gå tillbaka i historik, se vem som gjort vilka ändringar och när de gjorts osv
  • Man kan använda Sharepoint för att både analysera, bearbeta och visualisera data på ett tillgängligt sätt för hela sin organisation.

Har du funderingar eller vill veta mer är du välkommen att kontakta oss på Ninetech. Vi har lång erfarenhet av att jobba i SharePoint och andra samarbetsverktyg. Vi kan också hjälpa dig som redan har plattformen men vill ha ut mer av den.