Prince2

Projektledning med fokus på affärsnytta

På Ninetech använder vi PRINCE2 som ramverk och stöd i vår projektledning.  PRINCE2 ger oss en grundstruktur att förhålla oss till, en form av organisation och roller, bestämda beslutspunkter, dokumentation enligt för oss anpassade mallar samt ett gemensamt vokabulär som inte bara vi utan även kunder och samarbetspartners kan känna igen och förhålla sig till.

PRINCE2 står för Projects In a Controlled Environment (version 2) och är en världsledande projektledningsmetod baserad på bästa praxis för ledning av projekt. Metoden består av 7 processer för ledningen av ett projekt, 7 principer som stöttar i att hantera ett projekt metodiskt samt 7 teman som stöder nyckelområden inom projektledning.

Det som tilltalar oss extra mycket med just PRINCE2 är dess fokus på affärsmässighet och affärsnytta. Tidigt bedömer vi affärsnytta och förhåller oss till den förväntade nyttan genom hela projektet.  Då det är en allmän metod kompletterar vi den naturligtvis med domänkunskap, checklistor och anpassade aktiviteter utefter aktuell leverans och aktuellt område.

Många av våra medarbetare (inte bara projektledare) är certifierade enligt PRINCE2. Vi jobbar även lokalt med andra metoder anpassat efter kund och kundens behov, ett exempel på det är t ex Projektstegen.

Vill du veta mer om hur vi jobbar med projekt- och kvalitetssäkring är du välkommen att höra av dig till oss.