1451983_10208571465037724_8595425641380447738_n

Utmaningen med GDPR och verktyg till hjälp

GDPR – General Data Protection Regulation- är väl något de flesta har hört talas om och har viss insikt i vid det här laget. Vad gör då lagarna runt GDPR?  De definierar regler för alla sorters information som kan knytas till en person (direkt som indirekt). Det finns en del hjälpmedel och stöd att tillgå i det kniviga arbetet.

Sara Wikström, Microsofts chefsjurist samt Daniel Akenine, Säkerhetschef delar med sig på den här sidan Våga förändras med trygga lösningar. Artikeln ger även insikt i vad som krävs som grund i förberedelser för GDPR.

IT Säkerhetsguiden ger mycket matnyttig information kring verktyg och stöd för att identifiera imformation som omfattas av GDPR.  Bla kan man lära sig mer om Azure Information Protection som uppfyller kryptering,möjlighet till återkallning, klassificering samt ett regelverk om när de olika åtgärderna ska appliceras.

Här hittar vi också en högaktuell artikel om  Information Rights Management (IRM) för OneDrive och Sharepoint. Med RMS-kryptering skyddas information när den laddas ned från SharePoint. Följande filtyper har stöd för att krypteras Word, Excel, PowerPoint, XML-filer samt PDF. Det går att begränsa så att endast dessa filtyper går att ladda upp och på så vis försäkra sig om att informationen alltid är krypterad. Mycket informativ, överskådlig och tydlig information att ta del av i artikeln. Läs den!